Menú Contingut principal

S'han trobat 109 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació inicial del Projecte de la remodelació de l'eix avinguda dels Alps i carretera de L'Hospitalet al municipi de Cornellà de Llobregat, i del Projecte constructiu d'adequació i renovació del sistema de desodoració de la depuradora de Sant Feliu de Llobregat.

 • Registre: 202110136905
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Badia del Vallès

Concessió de les autoritzacions d'ocupació per als horts urbans.

 • Registre: 202110136559
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Badia del Vallès

Aprovació inicial de la Memòria valorada de l'encapsulat de l'amiant a galeries i sanejament de l'interior de les cobertes als blocs d'habitatges abast del mapa de l'amiant, i de la Memòria valorada per a la retirada de l'amiant-ciment de les galeries, dels tubs de ventilació exteriors i de les cobertes dels blocs d'habitatges abast del mapa de l'amiant.

 • Registre: 202110136576
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Badia del Vallès

Nomenament d'una funcionària interina com a tècnica de joventut.

 • Registre: 202110137026
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Balenyà

Canvi de titularitat del nínxol núm. 79 del Cementiri Municipal.

 • Registre: 202110139364
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Balenyà

Informació pública de vehicle abandonat a la via pública.

 • Registre: 202110139366
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Balsareny

Informació pública del Projecte d'actuació específica per a la rehabilitació de la masia Cal Mallol.

 • Registre: 202110136994
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Barcelona

Sol·licitud de l'expedient incoat per Naturaleza Encendida SL, per a la concessió de llicència municipal per a l'activitat del recorregut nocturn amb il·luminació artística pels Jardins del Palau de Pedralbes.

 • Registre: 202110139555
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació del Projecte de reparació i millora de la urbanització de la cruïlla entre els carrers de Major de Rectoret i Marco Polo, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.

 • Registre: 202110138630
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació inicial del Projecte per a la millora de la connectivitat del pont del carrer Santander, al districte de Sant Martí.

 • Registre: 202110138638
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Begues

Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del polígon d'actuació 11-Escorxador.

 • Registre: 202110136509
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Berga

Aprovació inicial de la modificació del estatuts de BRG Progrés SLU, així com el seu text refós.

 • Registre: 202110136616
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Berga

Contractació de personal laboral temporal per a la cobertura amb caràcter temporal, urgent i inajornable en règim d'interinitat, per substitució del lloc de treball d'oficial 2a d'instal·lacions esportives.

 • Registre: 202110137029
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Berga

Contractació de personal laboral temporal per a la cobertura, en règim d'interinitat, d'un lloc de treball d'oficial 1a electricista, fins a la reincorporació del treballador amb dret a reserva del lloc de treball.

 • Registre: 202110137083
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Calaf

Convocatòria d'ajudes per a la realització d'activitats esportives d'infants i adolescents per al curs 2021/2022.

 • Registre: 202110139330
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Calldetenes

Aprovació inicial del Projecte modificat d'urbanització del sector residencial El Torrental.

 • Registre: 202110138459
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Calldetenes

Aprovació definitiva del Projecte de reurbanització de la N-141-d tram del carrer Gran.

 • Registre: 202110138460
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Calldetenes

Aprovació inicial del procediment per a la concessió administrativa d'ús privatiu d'un bé de domini públic, que es destinarà a espai esportiu.

 • Registre: 202110138461
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Campins

Aprovació inicial del calendari fiscal per a 2022.

 • Registre: 202110136612
 • Data de publicació: 18/11/2021

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació del padró de les quotes del preu públic pels serveis d'escolaritat i serveis complementaris del mes d'octubre de 2021.

 • Registre: 202110137757
 • Data de publicació: 18/11/2021