Menú Contingut principal

La cerca textual està disponible des de l’1 de gener de 1998 fins avui.

Filtres actius

S'han trobat 18 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 18

Ajuntament de Badia del Vallès

Aprovació definitiva del Reglament orgànic municipal.

 • Registre: 202110120153
 • Data de publicació: 08/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Educació

Rectificació d'errada en la transcripció de l'aparat 3 de l'article 2 del text refós de la regulació dels preus públics pels serveis d'educació, per afegir altres formes de cobrament.

 • Registre: 202110121704
 • Data de publicació: 08/10/2021
 • Corregeix a: 202110112990

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Caldes d'Estrac

Aprovació inicial del Reglament intern del cos de la Policia Local sobre l'ús de l'arma de pebre.

 • Registre: 202110121263
 • Data de publicació: 08/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Castellar del Vallès

Aprovació inicial de la Carta de serveis de l'Escola Municipal d'Adults.

 • Registre: 202110122951
 • Data de publicació: 08/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Aprovació inicial del Pla i Programa de verificació d'activitats comunicades per al període de 2021 a 2025.

 • Registre: 202110120536
 • Data de publicació: 08/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Gelida

Aprovació inicial del Reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

 • Registre: 202110120529
 • Data de publicació: 08/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Granollers

Aprovació definitiva del Reglament regulador del servei públic del Cementiri Municipal.

 • Registre: 202110122001
 • Data de publicació: 08/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Llinars del Vallès

Aprovació inicial dels preus públics de la natació escolar 2021-2022.

 • Registre: 202110120032
 • Data de publicació: 08/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament del Masnou

Aprovació definitiva de la modificació parcial de l'article 3.1 del Reglament del Consell Municipal de Promoció Econòmica.

 • Registre: 202110120651
 • Data de publicació: 08/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Matadepera

Aprovació definitiva de la suspensió temporal de l'aplicació dels epígrafs 1 i 2 de l'article 6 de l'Ordenança núm. 3.11, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'us públic amb taules, cadires, quioscos, parades, barraques, casetes de venda, atraccions i industries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfic.

 • Registre: 202110120436
 • Data de publicació: 08/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Polinyà

Aprovació inicial de la modificació de diversos articles de l'Ordenança reguladora del mercat setmanal.

 • Registre: 202110120574
 • Data de publicació: 08/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals núm. 8, 17, 18, 25 i 28 per a l'exercici 2022 i següents.

 • Registre: 202110122066
 • Data de publicació: 08/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Subirats

Aprovació inicial del Reglament regulador de l'ús interior i el funcionament dels dos bucs d'assaig musical ubicats a l'edifici municipal El Taller, al municipi de Sant Pau d'Ordal.

 • Registre: 202110122177
 • Data de publicació: 08/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vilanova de Sau

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2021 i següents, i modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2022.

 • Registre: 202110122033
 • Data de publicació: 08/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la celebració de casaments, i de la modificació de diverses ordenances fiscals.

 • Registre: 202110121788
 • Data de publicació: 08/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels impostos de l'IBI, VEHICLES, ICIO, IIVTNU i IAE.

 • Registre: 202110121789
 • Data de publicació: 08/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Aprovació de la modificació de preu públic per la prestació de serveis a la zona esportiva.

 • Registre: 202110121790
 • Data de publicació: 08/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de convivència i via pública.

 • Registre: 202110121791
 • Data de publicació: 08/10/2021

Seguiment en altres butlletins i plataformes de publicació