Menú Contingut principal

Temporalment, la cerca textual només està disponible des de juny de 2010 fins avui

Filtres actius

S'han trobat 109 resultats per la seva cerca, mostrant del 81 al 100

Ajuntament de Santpedor

Convocatòria d'ajuts per a subministraments bàsics a persones del municipi per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 i atendre diferents situacions de vulnerabilitat socioeconòmica.

 • Registre: 202110096567
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Seva

Aprovació inicial de les bases generals reguladores per a la concessió i justificació de subvencions a particulars i entitats del municipi (exclosa l'EMD de Sant Miquel de Balenyà).

 • Registre: 202110095319
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Seva

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis i aprofitament especial dels edificis municipals per a actes privats.

 • Registre: 202110095320
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Seva

Delegació de la gestió del fons de prestació per al finançament dels serveis socials bàsics a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana.

 • Registre: 202110095322
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Seva

Delegació en un regidor per a la celebració d'un matrimoni civil.

 • Registre: 202110095323
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Sitges

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics, de l'annex 3 de Centre d'Adults, l'annex 4 de l'Escola Municipal de Música i l'annex 7 dels clubs de productes de turisme.

 • Registre: 202110096082
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Sora

Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits en la modalitat de generació de crèdits.

 • Registre: 202110096373
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Súria

Aprovació inicial del Projecte executiu per a la instal·lació solar fototèrmica de 8,8kW per subministrament a instal·lació d'aigua calenta sanitària dels vestuaris del camp de futbol.

 • Registre: 202110095274
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Súria

Modificació dels membres del tribunal qualificador del procés selectiu de la borsa de tècnic/a d'ocupació i suport a l'empresa.

 • Registre: 202110097188
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Súria

Revocació de delegació de competències.

 • Registre: 202110097438
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Súria

Modificació dels nomenaments dels tinents d'alcalde.

 • Registre: 202110097439
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Terrassa

Aprovació inicial del Pla de millora urbana de remodelació PM-BAL240 del carrer de Baldrich 240.

 • Registre: 202110095264
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Terrassa

Bases i convocatòria del concurs-oposició de promoció interna per a cobrir cinc places de caporal de la Policia Municipal.

 • Registre: 202110096420
 • Data de publicació: 16/07/2021
 • Corregit per: 202110108348, 202110101687

Ajuntament de Tona

Aprovació inicial del Reglament d'ús de l'Espai Muriel Casals.

 • Registre: 202110096431
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Tona

Relació d'objectes perduts dipositats a les dependències de la Policia Municipal.

 • Registre: 202110096433
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Tona

Aprovació inicial del Reglament d'ús i cessió dels equipaments cívics i culturals.

 • Registre: 202110096436
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Tona

Aprovació inicial del Reglament de la Comissió de Participació Ciutadana.

 • Registre: 202110096437
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Tordera

Aprovació inicial de la convocatòria i les bases reguladores del procés d'inscripció i bonificacions al servei de transport escolar no obligatori de segon cicle d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

 • Registre: 202110095475
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Torrelles de Foix

Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per a la prestació del servei municipal d'escola bressol.

 • Registre: 202110094948
 • Data de publicació: 16/07/2021

Ajuntament de Vallbona d'Anoia

Informació pública de les bases i dels Estatuts de la Junta de Compensació del sector SES CEIP.

 • Registre: 202110096016
 • Data de publicació: 16/07/2021