Menú Ir al contenido principal

Se encontraron 146 resultados sobre su búsqueda. Se muestran del 1 al 20

Junta Electoral de Zona de Terrassa

Constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona de Terrassa per a les eleccions municipals de 2023.

 • Registro: 202310085038
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament d'Abrera

Convocatòria per a la concessió d'ajuts a la contractació laboral, dins del fons de prestació Plans locals d'ocupació, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

 • Registro: 202310085415
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament d'Abrera

Aprovació del padró de la taxa per parades del mercat ambulant corresponent a l'exercici 2023.

 • Registro: 202310086782
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament d'Abrera

Aprovació del padró de la taxa per l'autorització temporal d'ocupació de terrenys de domini públic destinats al conreu agrícola corresponent a l'exercici 2023.

 • Registro: 202310086784
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament d'Arenys de Munt

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció d'un educador/a social, dins del Programa Escolta Jove.

 • Registro: 202310086633
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament d'Argentona

Delegació de funcions en una regidora per a la celebració de matrimoni civil.

 • Registro: 202310085640
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Ajuntament d'Argentona

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció de dues places de tècnic auxiliar administratiu/iva i la constitució d'una borsa de treball.

 • Registro: 202310088179
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament d'Artés

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 21 reguladora del preu públic per la prestació del servei de la piscina municipal, núm. 25, reguladora del preu públic pel subministrament de llibres i CD's d'Artés, i núm. 28, reguladora del preu públic per la prestació del servei de les colònies municipals i casals.

 • Registro: 202310085286
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament d'Avià

Exposició pública del compte general de l'exercici 2022.

 • Registro: 202310088013
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Badia del Vallès

Convocatòria per a la concessió d'ajuts de menjador d'escoles bressol per al curs 2023/2024 (versió en català i castellà).

 • Registro: 202310086770
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Badia del Vallès

Convocatòria per a la concessió d'ajuts de menjador escolar per al curs 2023/2024 (versió en català i castellà).

 • Registro: 202310086822
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Bagà

Aprovació inicial de Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable Cal Xeixa.

 • Registro: 202310085578
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Ajuntament de Bagà

Delegació de funcions en un regidor per a la celebració de matrimoni civil.

 • Registro: 202310085629
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Ajuntament de Barberà del Vallès

Aprovació inicial de la Memòria justificativa per a la incorporació de l'Ajuntament com a soci de l'empresa Tractament i Selecció de Residus, SA.

 • Registro: 202310085282
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Ajuntament de Barcelona

Aprovació definitiva del Projecte d'obres per a la consolidació estructural dels immobles del carrer Pont 6 i 8 al barri de Sant Andreu.

 • Registro: 202310085305
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Barcelona

Aprovació definitiva del Projecte d'obres de reparació, manteniment i conservació del Museu MACOSA al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu.

 • Registro: 202310085343
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Barcelona

Sentència estimatòria del recurs interposat per Fundació Gaspar Espuña CETT contra l'aprovació definitiva del Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic a la ciutat.

 • Registro: 202310085592
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Barcelona

Sentència substancialment estimatòria del recurs interposat per Whistestone SL de nul·litat de l'aprovació definitiva del Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic a la ciutat.

 • Registro: 202310085593
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Barcelona

Sentència estimatòria del recurs contra la modificació del Pla de millora urbana per a l'ordenació de sòls de la UA2, sector tradicional dels carrers de Tortellà i Pellaires, de la modificació del Pla general metropolità al Front Marítim de Poblenou.

 • Registro: 202310085594
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Barcelona

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció de 12 places de professor/a de música.

 • Registro: 202310086734
 • Fecha de publicación: 24/05/2023

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos