Menú Ir al contenido principal

Se encontraron 115 resultados sobre su búsqueda. Se muestran del 1 al 20

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Treball

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa ECO-EQUIP, SAM per als anys 2022-2024.

 • Registro: 202210139125
 • Fecha de publicación: 26/10/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament d'Abrera

Aprovació del padró fiscal de la taxa pel servei mensual de residència assistida i centre de dia geriàtric del mes d'octubre de 2022.

 • Registro: 202210140186
 • Fecha de publicación: 26/10/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament d'Aguilar de Segarra

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i núm. 17, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

 • Registro: 202210141544
 • Fecha de publicación: 26/10/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament d'Alella

Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la connexió del carrer Girona amb el passatge Gaietana.

 • Registro: 202210139021
 • Fecha de publicación: 26/10/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament d'Arenys de Munt

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2023 i següents.

 • Registro: 202210140234
 • Fecha de publicación: 26/10/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/22.

 • Registro: 202210138923
 • Fecha de publicación: 26/10/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament d'Avinyó

Esmena d'error material a les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió del lloc de treball de treballador/a social.

 • Registro: 202210139947
 • Fecha de publicación: 26/10/2022
 • Corrige a: 202210136300

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Ajuntament de Barberà del Vallès

Aprovació inicial del nou Projecte modificat de les obres d'ampliació de la capacitat de la bassa de l'estació de bombament del polígon industrial de Can Salvatella.

 • Registro: 202210141672
 • Fecha de publicación: 26/10/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial de la modificació del contracte de concessió d'elaboració de projecte, execució i obra de primera implantació i posterior explotació i manteniment de les instal·lacions i distribució de calefacció i refrigeració al Poble Nou.

 • Registro: 202210141292
 • Fecha de publicación: 26/10/2022

Ajuntament de Barcelona

Aprovació definitiva del Projecte executiu de rehabilitació de l'edifici de la Masia al Parc d'Atraccions del Tibidabo.

 • Registro: 202210141295
 • Fecha de publicación: 26/10/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Barcelona

Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització complementari d'un àmbit parcial del Pla de millora urbana del sector Colorantes-Renfe, subàmbit 2, PA 1 (parcial) i PAU 2, i túnel viari associat, a Sant Andreu, fase 2.

 • Registro: 202210141301
 • Fecha de publicación: 26/10/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Barcelona

Expedient de constitució d'un dret real de superfície a favor de l'empresa Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL, com a adjudicatària del contracte de serveis de recollida de residus municipals i la neteja de l'espai públic de la ciutat de Barcelona, 2019-2027, lot 2 zona oest.

 • Registro: 202210141865
 • Fecha de publicación: 26/10/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Barcelona

Resolució d'atorgament i denegació definitiva de la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes en el marc de l'emergència climàtica de la ciutat de Barcelona 2022.

 • Registro: 202210141998
 • Fecha de publicación: 26/10/2022

Seguimiento en otros boletines y plataformas de publicación

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació del Projecte modificat de les obres relatives a l'actualització del Projecte executiu de la reurbanització del carrer Ventalló, al districte de Gràcia.

 • Registro: 202210139971
 • Fecha de publicación: 26/10/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació inicial del Projecte executiu d'adequació de la mobilitat als entorns de l'estació de Sants, amb caràcter previ a la fase 1 de les obres d'ADIF de millora de l'estació, àmbits 1, 2 i 3 al districte de Sants-Montjuïc.

 • Registro: 202210139973
 • Fecha de publicación: 26/10/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació inicial del Projecte executiu de la fase 1 de la reforma i rehabilitació de l'edifici de l'antic Borsí per a adequar-lo com a equipament d'usos veïnals i com a ampliació de la Biblioteca Andreu Nin, al districte de Ciutat Vella.

 • Registro: 202210140453
 • Fecha de publicación: 26/10/2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):

 • ODS 1. Fin de la pobreza
 • ODS 2. Hambre cero
 • ODS 3. Salud y bienestar
 • ODS 4. Educación de calidad
 • ODS 5. Igualdad de género
 • ODS 6. Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7. Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10. Reducción de las desigualdades
 • ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12. Producción y consumo responsables
 • ODS 13. Acción por el clima
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Canvi de denominació del carrer del Comte de Santa Clara per Felícia Fuster i Viladecans, al districte de Ciutat Vella.

 • Registro: 202210140544
 • Fecha de publicación: 26/10/2022

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Canvi de denominació del carrer del Duc per Josefa Vilaret, al districte de Ciutat Vella.

 • Registro: 202210140547
 • Fecha de publicación: 26/10/2022

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Canvi de denominació del passeig Marítim de la Barceloneta per Marítim de la Barceloneta-Oriol Bohigas i Guardiola, al districte de Ciutat Vella.

 • Registro: 202210140548
 • Fecha de publicación: 26/10/2022

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Canvi de denominació de la plaça d'Angelina Trallero, a l'espai ubicat entre els carrers Salvador Mundi, Mare de Déu de Núria, l'Hort de la Vila, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.

 • Registro: 202210140549
 • Fecha de publicación: 26/10/2022