Menú Ir al contenido principal

Se encontraron 134 resultados sobre su búsqueda. Se muestran del 1 al 20

Departament d'Empresa i Treball

Conveni col·lectiu de treball de la Federació Catalana de Futbol per als anys 2021-2024.

 • Registro: 202110137478
 • Fecha de publicación: 19/11/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona. Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Bases i convocatòria de concurs de mèrits per a la cobertura d'una plaça de suport tècnic formació, amb categoría professional d'auxiliar tècnic, per a l'Àrea d'Organització i Persones.

 • Registro: 202110140118
 • Fecha de publicación: 19/11/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona. Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Bases i convocatòria de concurs de mèrits per a la cobertura d'una plaça de telefonista-recepcionista, amb categoría professional telefonista, per al Servei de Logística de vendes, recaptació i serveis generals.

 • Registro: 202110140121
 • Fecha de publicación: 19/11/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona. Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Bases i convocatòria de concurs de mèrits per a la cobertura d'una plaça d'auxiliar tècnic d'inventari patrimonial, amb categoria professional d'auxiliar tècnic, per a l'Àrea d'Administració i Finances.

 • Registro: 202110140124
 • Fecha de publicación: 19/11/2021

Ajuntament d'Alella

Correcció d'errada a l'aprovació definitiva de l'Ordenança de convivència i espai públic.

 • Registro: 202110137181
 • Fecha de publicación: 19/11/2021
 • Corrige a: 202110115436

Ajuntament d'Alella

Aprovació inicial de l'expedient d'ocupació directa de les superfícies descrites en la relació de béns i drets afectats i que es correspon a la finca registral 4987, inclosa en l'àmbit urbanístic del PMU2, accessos a Can Comulada.

 • Registro: 202110137214
 • Fecha de publicación: 19/11/2021

Ajuntament d'Alella

Aprovació inicial del Projecte de l'ampliació de la vorera nord a l'avinguda Boronat de Comalada, al nucli de Can Comulada.

 • Registro: 202110137600
 • Fecha de publicación: 19/11/2021

Ajuntament d'Alpens

Delegació al Consell Comarcal d'Osona l'exercici de les competències per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria.

 • Registro: 202110137570
 • Fecha de publicación: 19/11/2021

Ajuntament de Badia del Vallès

Aprovació definitiva del Projecte d'obres al Casal d'Avis.

 • Registro: 202110139849
 • Fecha de publicación: 19/11/2021

Ajuntament de Badia del Vallès

Aprovació definitiva del Projecte executiu de l'Escola de Música.

 • Registro: 202110139858
 • Fecha de publicación: 19/11/2021

Ajuntament de Badia del Vallès

Aprovació del concurs públic per a l'adjudicació de contractes d'arrendament dels locals comercials propietat de l'Ajuntament.

 • Registro: 202110140083
 • Fecha de publicación: 19/11/2021

Ajuntament de Barcelona

Delegació en la Regidoria del districte de l'Eixample la resolució dels procediments de llicències d'ús comú especial per a esdeveniments i taules informatives a la via pública.

 • Registro: 202110137519
 • Fecha de publicación: 19/11/2021

Ajuntament de Barcelona

Delegació en la persona titular de la Gerència de Recursos la resolució dels procediments administratius incoats mitjançant sol·licitud per fer efectiu el dret a l'assistència jurídica gratuïta.

 • Registro: 202110137521
 • Fecha de publicación: 19/11/2021

Ajuntament de Barcelona

Modificació de la delegació d'atribucions en els/les gerents/tes de l'administració municipal executiva en matèria de contractes administratius o privats de caràcter plurianual.

 • Registro: 202110137531
 • Fecha de publicación: 19/11/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Consorci de Turisme.

 • Registro: 202110137827
 • Fecha de publicación: 19/11/2021

Ajuntament de Barcelona

Delegació en el gerent de mobilitat i infraestructures l'atribució d'atorgament de llicències de canalitzacions per a l'execució d'obres a la via pública.

 • Registro: 202110139713
 • Fecha de publicación: 19/11/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació inicial del pressupost general per a l'any 2022.

 • Registro: 202110140299
 • Fecha de publicación: 19/11/2021

Ajuntament de Barcelona. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

Aprovació del Projecte executiu de millores de l'estabilitat de la plataforma del carrer Olvan, al barri de Sant Genís dels Agudells, al districte d'Horta-Guinardó.

 • Registro: 202110138862
 • Fecha de publicación: 19/11/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats

Obertura del període per a sol.licitar la renovació o la primera obtenció de patents de compradors de lots de subhasta al Mercat dels Encants.

 • Registro: 202110137662
 • Fecha de publicación: 19/11/2021

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats

Aprovació de la modificació del Projecte de reforma de l'aire condicionat del Mercat de la Mercè.

 • Registro: 202110140000
 • Fecha de publicación: 19/11/2021