Menú Ir al contenido principal

Se encontraron 174 resultados sobre su búsqueda. Se muestran del 1 al 20

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA

Formalització del contracte relatiu a la reposició de quadres de potència de desorradors de l'EDAR Baix Llobregat.

 • Registro: 202110081239
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació inicial del Projecte executiu de remodelació de la plaça Alfons Comín, a Sant Feliu de Llobregat.

 • Registro: 202110081197
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva del Projecte bàsic d'ampliació de l'Institut de Tiana, i del Projecte constructiu d'ampliació dels tractaments de l'EDAR de Montcada i Reixac.

 • Registro: 202110081198
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Modificació de les bases de la convocatòria de selecció de cap del Servei de Planificació de Mobilitat Sostenible.

 • Registro: 202110081200
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació definitiva de la modificació de l'article 37.1 del Reglament metropolità del taxi.

 • Registro: 202110082227
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Ajuntament d'Abrera

Aprovació inicial de les bases reguladores del concurs de graffitis de la Festa Major Jove 2021, o en el seu defecte, Cicle Festiu Jove 2021.

 • Registro: 202110080830
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Ajuntament d'Abrera

Aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament de les subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a entitats que realitzin activitats i projectes d'acció social i igualtat.

 • Registro: 202110081160
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 07/2021 mitjançant transferència de crèdit per crèdits extraordinaris, i de la modificació de crèdit núm. 08/2021 mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

 • Registro: 202110081023
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Ajuntament de Bagà

Modificació de la periodicitat de les sessions de les comissions informatives i la Junta de Portaveus.

 • Registro: 202110080838
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Ajuntament de Bagà

Delegació de competències plenàries a la Junta de Govern Local.

 • Registro: 202110080852
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Ajuntament de Bagà

Creació de la Junta de Govern Local.

 • Registro: 202110080856
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Ajuntament de Balsareny

Aprovació inicial del compte general corresponent a l'exercici de 2021.

 • Registro: 202110081001
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Ajuntament de Balsareny

Aprovació inicial del Projecte executiu de col·locació de gespa artificial i ampliació dels vestuaris del camp municipal de futbol.

 • Registro: 202110082172
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Ajuntament de Barcelona

Aprovació de les bases del procediment per a l'homologació d'inversors privats per a la realització d'inversions de caràcter financer mitjançant el mecanisme per l'energia sostenible, així com els seus annexos.

 • Registro: 202110083082
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Ajuntament de Begues

Bases reguladores i convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'arquitecte per a futures contractacions de caràcter temporal, mitjançant el sistema de concurs-oposició.

 • Registro: 202110081839
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Ajuntament del Brull

Aprovació definitiva del Projecte per a la millora dels camins públics del terme municipal.

 • Registro: 202110081061
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Ajuntament de Canet de Mar

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 08/2021.

 • Registro: 202110081242
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Ajuntament de Canovelles

Aprovació inicial del projecte de Reglament de prestacions econòmiques d'urgència social.

 • Registro: 202110081079
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Ajuntament de Capellades

Aprovació inicial de les bases específiques per a l'atorgament d'ajuts per als joves que cursen ensenyaments postobligatoris fora del municipi.

 • Registro: 202110081066
 • Fecha de publicación: 10/06/2021

Ajuntament de Cardedeu

Relació d'objectes (bicicletes) dipositats a l'oficina d'objectes perduts.

 • Registro: 202110081054
 • Fecha de publicación: 10/06/2021