Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Sumari per tipus d'anunci

Imprimir

Criteris de cerca

Data de publicació:
Des de 05/03/2015 Fins a 05/03/2015

S'han trobat 344 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20.

Gerència Regional del Cadastre Catalunya-Barcelona

 • Registre: 062015000231 - Data publicació: 05/03/2015

  Notificaciones pendientes en varios municipios de la provincia de Barcelona.

Subdelegació del Govern de Barcelona / Àrea de Agricultura i Pesca

 • Registre: 062015000233 - Data publicació: 05/03/2015

  Notificación de la O.M. por la que se desestima la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de una sanción en materia de pesca marítima.

Empreses i societats / Autoritat Portuària de Barcelona

 • Registre: 062015000221 - Data publicació: 05/03/2015

  Notificació amb relació a la situació en què es troben diferents vehicles dins de la zona de servei del port de Barcelona.

Prefectura Provincial de Trànsit: Barcelona

 • Registre: 062015000234 - Data publicació: 05/03/2015

  Notificaciones de pérdida de vigencia del permiso de conducir por pérdida de puntos.

Servei Públic d'Ocupació Estatal

 • Registre: 062015000215 - Data publicació: 05/03/2015

  Notificación de resolución de extinción de prestación/subsidio por desempleo.

 • Registre: 062015000216 - Data publicació: 05/03/2015

  Notificación de resolución de desestimación de reclamación previa interpuesta contra resolución de extinción de prestación/subsidio por desempleo.

 • Registre: 062015000218 - Data publicació: 05/03/2015

  Notificación de propuesta de modificación de la fecha de inicio y de los días consumidos de la prestación contributiva por desempleo.

 • Registre: 062015000219 - Data publicació: 05/03/2015

  Notificación de resoluciones desestimatorias de reclamaciones previas.

 • Registre: 062015000232 - Data publicació: 05/03/2015

  Notificación de pérdida de la condición de beneficiario/a y percepción indebida de subvenciones del programa PREPARA.

Departament d'Empresa i Ocupació / Serveis Territorials

 • Registre: 062015000217 - Data publicació: 05/03/2015

  Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Terrassa per als anys 2012-2015.

Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

 • Registre: 022015006153 - Data publicació: 05/03/2015

  Modificació de la relació de béns i drets afectats pel projecte constructiu Millora local. Millora de nus. CV de Sant Adrià del Besòs a la Roca del Vallès, cruïlla amb la BP-500.

Organisme Autònom Institut del Teatre

 • Registre: 022015005922 - Data publicació: 05/03/2015

  Convocatòria d'audició de ballarins i ballarines per al Curs de Postgrau per a joves ballarins i ballarines. Any 2015.

Organisme de Gestió Tributària

 • Registre: 022015005639 - Data publicació: 05/03/2015

  Citació per ser notificats de la provisió de constrenyiment.

 • Registre: 022015005853 - Data publicació: 05/03/2015

  Edicte de notificació de liquidacions d'ingrés directe aprovades per l'Ajuntament.

 • Registre: 022015005878 - Data publicació: 05/03/2015

  Citació a les persones interessades en procediments tributaris i no tributaris, per tal de ser notificats, mitjançant compareixença, del títol executiu.

 • Registre: 022015006248 - Data publicació: 05/03/2015

  Edicte de notificació de resolució amb liquidació.

 • Registre: 022015006249 - Data publicació: 05/03/2015

  Edicte de citació per a compareixença per a notificació de diverses actuacions.

 • Registre: 022015006267 - Data publicació: 05/03/2015

  Edicte de requeriment de documentació relatiu a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

 • Registre: 022015006268 - Data publicació: 05/03/2015

  Edicte de requeriment de documentació relatiu a l'IIVTNU, gestió externa.

 • Registre: 022015006269 - Data publicació: 05/03/2015

  Edicte de notificació de resolució de sol·licituds.

Pujar

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS

Diputació de Barcelona