Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Sumari per tipus d'anunci

Imprimir

Criteris de cerca

Data de publicació:
Des de 22/12/2014 Fins a 22/12/2014

S'han trobat 566 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20.

Delegació del Govern a Catalunya

 • Registre: 062014001489 - Data publicació: 22/12/2014

  Notificación de la resolución de expedientes sancionadores de armas.

Gerència Regional del Cadastre Catalunya-Barcelona

 • Registre: 062014001468 - Data publicació: 22/12/2014

  Notificaciones pendientes de varios municipios.

Subdelegació del Govern de Barcelona / Àrea de Fomento

 • Registre: 062014001493 - Data publicació: 22/12/2014

  Resoluciones de procedimientos sancionadores por infracción de lo dispuesto en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

Prefectura Provincial de Trànsit: Barcelona

 • Registre: 062014001490 - Data publicació: 22/12/2014

  Notificación de acuerdos de sobreseimiento de expedientes de pérdida de vigencia del permiso de conducir por pérdida de puntos.

 • Registre: 062014001491 - Data publicació: 22/12/2014

  Notificación de los acuerdos por los que se revocan las resoluciones de pérdida de vigencia del permiso de conducir por pérdida de puntos.

 • Registre: 062014001492 - Data publicació: 22/12/2014

  Notificación de caducidad de expedientes de pérdida de vigencia del permiso de conducir por pérdida de puntos.

Servei Públic d'Ocupació Estatal

 • Registre: 062014001469 - Data publicació: 22/12/2014

  Notificación de iniciación de procedimiento de extinción de prestaciones y reclamación de percepción indebida de prestación por desempleo.

 • Registre: 062014001472 - Data publicació: 22/12/2014

  Notificación de inicio de procedimientos de reclamación debido a la percepción indebida de prestaciones de desempleo.

 • Registre: 062014001478 - Data publicació: 22/12/2014

  Notificación de pérdida de la condición de beneficiario/a y percepción indebida de subvenciones del programa PREPARA.

 • Registre: 062014001479 - Data publicació: 22/12/2014

  Notificación de pérdida de la condición de beneficiario/a de subvenciones del programa PREPARA.

 • Registre: 062014001480 - Data publicació: 22/12/2014

  Notificación de comunicación de percepción indebida de subvenciones del programa PREPARA.

 • Registre: 062014001481 - Data publicació: 22/12/2014

  Notificación de resolución de percepción indebida de subvenciones del programa PREPARA.

 • Registre: 062014001482 - Data publicació: 22/12/2014

  Notificación de resolución de pérdida y revocación de subvenciones del programa PREPARA.

 • Registre: 062014001485 - Data publicació: 22/12/2014

  Notificación de resolución de pérdida de la condición de beneficiario/a y percepción indebida de subvenciones del programa PREPARA.

 • Registre: 062014001486 - Data publicació: 22/12/2014

  Notificación de resolución de recurso de alzada contra la pérdida de la condición de beneficiario/a y percepción indebida de subvenciones del programa PREPARA.

 • Registre: 062014001487 - Data publicació: 22/12/2014

  Notificación de resolución de recurso de alzada contra la pérdida de la condición de beneficiario/a y percepción indebida de subvenciones del programa PREPARA.

Departament d'Empresa i Ocupació / Serveis Territorials

 • Registre: 062014001467 - Data publicació: 22/12/2014

  Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Maralpa Alimentària, SLU, per als anys 2014-2018.

 • Registre: 062014001470 - Data publicació: 22/12/2014

  Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Sal Costa, SA, per als anys 2014-2015.

 • Registre: 062014001477 - Data publicació: 22/12/2014

  Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Cobra Servicios Auxiliares, SA, per als anys 2014-2015.

 • Registre: 062014001495 - Data publicació: 22/12/2014

  Correcció d'errades a l'anunci publicat al BOPB de 24.11.2014 sobre aprovació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Mohn, SL, per al període 1.02.2014-31.01.2016.

Pujar

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS

Diputació de Barcelona