Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Sumari per tipus d'anunci

Imprimir

Criteris de cerca

Data de publicació:
Des de 28/05/2015 Fins a 28/05/2015

S'han trobat 435 resultats per la seva cerca, mostrant del 1 al 20.

Prefectura Provincial de Trànsit: Barcelona

 • Registre: 062015000731 - Data publicació: 28/05/2015

  Notificación de los sobreseimientos de las resoluciones de pérdida de vigencia del permiso de conducir por pérdida de puntos.

 • Registre: 062015000732 - Data publicació: 28/05/2015

  Notificación de la resolución de pérdida de vigencia del permiso de conducir por pérdida de puntos.

 • Registre: 062015000733 - Data publicació: 28/05/2015

  Notificación de la resolución de pérdida de vigencia del permiso de conducir por pérdida de puntos.

 • Registre: 062015000734 - Data publicació: 28/05/2015

  Notificación de las resoluciones de pérdida de vigencia del permiso de conducir por pérdida de puntos.

Registre Mercantil

 • Registre: 062015000711 - Data publicació: 28/05/2015

  Notificació de la resolució recaiguda en relació a la sol·licitud de nomenament d'un auditor relativa a la societat Ropeaccess, SL.

 • Registre: 062015000712 - Data publicació: 28/05/2015

  Notificación de la resolución recaída en relación a la solicitud de nombramiento de un auditor relativa a la sociedad Confecciones Chani, SL.

 • Registre: 062015000713 - Data publicació: 28/05/2015

  Notificación de la resolución recaída en relación a la solicitud de nombramiento de un auditor relativa a la sociedad Marcelo Soler, SA.

Servei Públic d'Ocupació Estatal

 • Registre: 062015000706 - Data publicació: 28/05/2015

  Notificación de iniciación del procedimiento de extinción de prestaciones y reclamación de percepción indebida de prestaciones por desempleo.

 • Registre: 062015000710 - Data publicació: 28/05/2015

  Notificación de iniciación de procedimientos de revocación de prestaciones.

Departament d'Empresa i Ocupació / Serveis Territorials

 • Registre: 062015000703 - Data publicació: 28/05/2015

  Acord de revisió salarial per a l'any 2015 del conveni col·lectiu de treball de l'empresa Closure Systems International, SLU.

 • Registre: 062015000705 - Data publicació: 28/05/2015

  Acord parcial de la modificació del conveni col·lectiu de treball de la Fundació CIDOB.

 • Registre: 062015000709 - Data publicació: 28/05/2015

  Acord d'adhesió de l'empresa GELIM, SA al conveni col·lectiu de treball de l'empresa ISS Servicios de Información y Control de Accesos, SL.

 • Registre: 062015000714 - Data publicació: 28/05/2015

  Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà per al període 29.01.2015-31.12.2016.

Intervenció General

 • Registre: 022015015160 - Data publicació: 28/05/2015

  Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 9/2015 del pressupost de l'exercici 2015.

Organisme de Gestió Tributària

 • Registre: 022015014711 - Data publicació: 28/05/2015

  Correcció d'errades del calendari fiscal 2015 de l'Ajuntament de Capolat, publicat el 10.12.2014.

 • Registre: 022015014827 - Data publicació: 28/05/2015

  Aprovació definitiva de l'Ordenança de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.

Àrea Metropolitana de Barcelona

 • Registre: 022015014322 - Data publicació: 28/05/2015

  Aprovació dels padrons i llistats cobratoris del tribut metropolità per a l'exercici 2015.

Arenys de Mar

 • Registre: 022015014434 - Data publicació: 28/05/2015

  Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals de companyia.

 • Registre: 022015014453 - Data publicació: 28/05/2015

  Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la distribució de publicitat.

 • Registre: 022015014526 - Data publicació: 28/05/2015

  Notificació d'expedients sancionadors per infracció de les ordenances municipals.

Pujar

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS

Diputació de Barcelona